skip to Main Content

Westerlaken Telebusiness Telemarketing laat haar diensten verzorgen door professionele en uiterst ervaren medewerkers. In onze benadering herkent uw nieuwe of bestaande klant uw bedrijf. Wij leggen niet meer beslag op de tijd van uw potentiële klant dan strikt noodzakelijk. Hun mogelijke vragen en opmerkingen komen altijd bij u terecht.

DE INTAKE
Wij verzamelen bij uw bedrijf informatie over uw product, dienst en onderneming die in het contact met de klant van belang is. Uiteraard leggen wij deze informatie ter goedkeuring aan u voor alvorens hiermee aan de slag te gaan.

TELEMARKETINGACTIVITEITEN
Het genereren van afspraken/leads. Van elk gesprek wordt een kort gesprekverslag gemaakt in het adresbestand.

OVERLEG VAN DE WERKZAAMHEDEN
Partijen zullen regelmatig met elkaar telefonisch overleg voeren over de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden. Mogelijke vragen en opmerkingen zullen altijd bij u terechtkomen.

OPDRACHT
Met betrekking tot de introductie van uw dienst of product zullen wij in gezamenlijk overleg tot een concreet toegesneden plan van aanpak komen.

TUSSENRAPPORTAGES
Na iedere belsessie rapporteren we nog diezelfde dag de resultaten ten behoeve van de follow up.

EINDRAPPORTAGE
De opdracht wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de behaalde resultaten. We geven hierbij aan wat voor u de statistich significante getallen zijn en doen aanbevelingen voor een eventueel vervolgtraject.

Neem nu vrijblijvend contact met ons op
We geven u graag een passend advies

Back To Top